Company Profile

Profile công ty

Profile công ty

Tên công ty Công ty TNHH FOIS VIỆT NAM (Viết tắt là FOIS-VN)
Ngày thành lập 27/03/2012
Tổng số vốn 50.000 USD
Người đại diện Chủ tịch Takashi Urano
Địa chỉ Số 200, Đường D5, Phường 25
Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Công ty cùng tập đoàn

Công ty cổ phần FOIS (Tokyo, Nagoya, Osaka)

TEL (84-8) 6281-0011
FAX (84-8) 6281-0022
Số lượng nhân viên 100 nhân viên (bao gồm tất cả các chi nhánh)
Lĩnh vực kinh doanh 1.Trung tâm Nhật ngữ - IT
2.Điện toán đám mây / Giải pháp SaaS cho doanh nghiệp
3.Thiết kế / Quảng bá Website cho doanh nghiệp
4.Phát triển các dự án offshore

Lịch sử phát triển

Năm 2014 Phát triển hệ thống SmilePOS trên SmartPhone
Thay đổi địa chỉ công ty
Thành lập trung tâm Nhật ngữ - IT FOIS Smile
Năm 2012 Thành lập công ty TNHH FOIS VIỆT NAM
Thay đổi địa chỉ công ty